Nyt liv i den gamle brugs i Vester Hæsinge

Tirsdag aften afholdt VHE-Invest ApS informationsmøde for anpartshaverne om planerne for den gamle brugsbygning iVester Hæsinge. Det var med slet skjult glæde, at bestyrelsen for selskabetkunne fortælle, at der nu er skrevet kontrakt med Haris Suljovis om etableringaf et pizzeria  i bygningen, som tidligere husede Vester HæsingeBrugsforening.  Medlem af bestyrelsen, Peter Weber Hansen,gav en kort orientering om aftalen med Haris...

Læs mere