Udviklingsrådet sætter krogrunden til salg – pris

Udviklingsrådet har truffet beslutning om at sælge krogrunden, Birkevej 26, Vester Hæsinge. Grunden er beliggende overfor Vester Hæsinge Kirke og har et samlet areal på 2415 kvm. Udbudsprisen er en mindstepris på kr. 155.000 incl. moms. Hertil kommer handelsomkostninger, som betales af køber. Når Udviklingsrådet har fået et indblik i interesserede købere, vil vi informere om den videre proces, prissætning mv. Interesserede kan rette...

Læs mere
Julehilsen fra Udviklingsrådet
dec21

Julehilsen fra Udviklingsrådet

Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd ønsker alle borgere i lokalområdet glædelig jul og godt nytår. Vi glæder os over, at gode idéer bliver til virkelighed – et tankanlæg er en realitet og at vi kan se frem til endnu et aktiv for vores område – pizzeria. Skovsøen tager form og er blevet et attraktivt rekreativt opholdssted………. og mange, mange andre små og store tiltag, som gør det godt at bo i vores...

Læs mere
Julegave til X-huset
dec21

Julegave til X-huset

I dagene op til jul har der været arbejdet på at få skridsikret X-husets hovedtrappe. Det har længe været et ønske, at få tydeliggjort en adgangsvej ad trappen til X-husets hovedindgang og samtidig få trappefladerne skridsikret. X-huset har været i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune om økonomisk støtte til indkøb af materialer til skridsikringen, og Kommunen har været villige til at støtte projektet, som nu gør, at alle X-husets...

Læs mere

Nyt liv i den gamle brugs i Vester Hæsinge

Tirsdag aften afholdt VHE-Invest ApS informationsmøde for anpartshaverne om planerne for den gamle brugsbygning iVester Hæsinge. Det var med slet skjult glæde, at bestyrelsen for selskabetkunne fortælle, at der nu er skrevet kontrakt med Haris Suljovis om etableringaf et pizzeria  i bygningen, som tidligere husede Vester HæsingeBrugsforening.  Medlem af bestyrelsen, Peter Weber Hansen,gav en kort orientering om aftalen med Haris...

Læs mere