Friluftsgudstjeneste v.Trente Mølle mere info>>>

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag, den 10. juni kl. 11.00
Bålpladsen ved Trente Mølle, Trentevej, 300 m
mod Håstrup. I fællesskab med Jordløse-Håstrup
Pastorat afholdes friluftsgudstjeneste ved bålhytten.
Gudstjenesten begynder kl. 11.00.
Kl. 10.00 går vi fra V. Hæsinge kirke. Fælles vandretur
for dem der ønsker det igennem skoven
til Trente Mølle. Efter gudstjenesten spises den
medbragte mad. Pastoratsrådene står for kaffe/te
og kage. Vel mødt i Guds frie natur! Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken og menighedsrådet.

Del dette indlæg på