Langfredag i Sh.Lyndelse Kirke

Langfredag den 30. marts kl. 9.00 i Sandholts Lyndelse Kirke. Denne dag læses der fra Jesu lidelseshistorie,
derudover synges der salmer. Der er ikke prædiken og altergang.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken og menighedsrådet.

Del dette indlæg på