Påskevandring 2. Påskedag

Påskevandring 2. påskedag den 2. april vil vi prøve noget nyt:
En gudstjeneste kombineret med en gåtur.
Vi mødes ved Sh. Lyndelse Kirke kl. 9.30 og begynder gudstjenesten
med at synge en salme, derefter går vi sydpå ad Søndergade.
Med passende stop undervejs hører vi tekster fra Bibelen, siger
Trosbekendelsen og synger. Når vi på Sandholts marker når højen
”Prædikestolen” hører vi dagens prædiken. Der serveres kaffe og
rundstykker inden tilbageturen. Til at akkompagnere fællessangen
og give lidt stemning på turen kommer Torben Nikolajsen og spiller
harmonika. Han er et stort navn indenfor dansk folke- og spillemandsmusik,
som han i mange år har inspireret og udviklet. Turen
er ca. 6 km i alt, og man kan evt. køre noget af vejen i egen bil.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken og menighedsrådet.

Del dette indlæg på