Skærtorsdag i V.Hæsinge Kirke

Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 i
Vester Hæsinge Kirke.
Skærtorsdag hører vi om Jesu sidste måltid
med sine disciple, om fodvaskningen,
hvor Jesus vasker disciplenes fødder og
om nadverens indstiftelse. Vi holder
gudstjenesten i V. Hæsinge Kirke som
en næsten almindelig gudstjeneste, men
i stedet for at gå til alters, så samles vi
omkring et bord i kirken og spiser et let
måltid. Ingen tilmelding, bare kom!

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken og menighedsrådet.

Del dette indlæg på