”Syng med aften” – mere info>>>

”Syng med aften”
Vort liv med salmer og sange
V. Hæsinge Kirke den 22. nov. kl. 19.30
Jørgen og Kristiina Fristoft fra Sandholts Lyndelse
”ved Svinget” vil fortælle lidt fra deres liv
gennem salmer og sange.
Menighedsrådet vil servere en
forfriskning i våbenhuset bagefter. Der er gratis
adgang og alle er meget velkomne

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken og menighedsrådet.

Del dette indlæg på