X-Huset – priser og vilkår

Priser og lejevilkår – gældende fra 1. juni 2018

 

 

Produkt: Lokaleleje Tilkøb: Gymnastiksal
(inkl. rengøring)
“Dagligstuen” (den store sal) og køkken (inkl. rengøring)
Hverdage max. 6 timer 3.000 400
Hverdage hele dagen 4.000 500
Ikke hverdage *) 5.000 600
Ved heldagsleje har lejer adgang til lokalerne fra kl. 10.00 på dagen og indtil dagen efter kl. 10.00 – eller efter aftale med driftslederen.
Ønsker lejer at sikre sig adgangen til lokalerne, f.eks. dagen før til opdækning, kan dette ske mod betaling af kr. 500.
X-Hus-salen og køkken (inkl. rengøring)
Hverdage max. 6 timer 1.500 400
Hverdage hele dagen 2.000 500
Ikke hverdage *) 2.500 600
Ved heldagsleje har lejer adgang til lokalerne fra kl. 10.00 på dagen, og indtil dagen efter kl. 10.00, eller efter aftale med driftslederen.
Ønsker lejer at sikre sig adgangen til lokalerne, f.eks. dagen før til opdækning, kan dette ske mod betaling af kr. 500.
“Dagligstuen” OG X-Hus-salen og køkken (inkl. rengøring)
Hverdage max. 6 timer 4.000 400
Hverdage hele dagen 5.000 500
Ikke hverdage *) 7.000 600
Ved heldagsleje har lejer adgang til lokalerne fra kl. 10.00 på dagen, og indtil dagen efter kl. 10.00, eller efter aftale med driftslederen.
Ønsker lejer at sikre sig adgangen til lokalerne, f.eks. dagen før til opdækning, kan dette ske mod betaling af kr. 1.500.
Gymnastiksalen på timebasis   100/timen
Lille mødelokale under X-Huset
(uden køkken – inkl. rengøring)
Max. 6 timer 400
Hele dagen 600

Priserne er incl. moms.
* )”Ikke hverdage” – er fredage, lørdage og søndage, helligdage og dage op til en helligdag.

Depositum for “Dagligstuen” er 2.000 kr – denne sal lejes IKKE ud til ungdomsfester.
Depositum for “X-Hus-salen” er 1.000 kr, dog 2.000 kr. for ungdomsfester.
Depositum ved leje af begge sale er 2.500 kr.

Depositum opkræves ved kontraktindgåelse. Indbetaling af depositum, anses som accept på kontrakten.
I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen modtages en kontrakt med angivelse af husregler og betalingsbetingelser.

OBS – medlemmer af X-Husets venner og Erhvervsklub får 10 % rabat på lejen

Rengøring er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Særaftaler – f.eks. tilbagevendende arrangementer – kan indgås med driftsleder Helle Rosenkilde Thygesen – tlf. 61 41 67 77 – email: driftsleder@x-huset.dk